Exhibition on Industrial Symbiosis and Circular Economy at ICTA-UAB

From 21 April to 5 May, the entrance hall of the Institute of Environmental Science and Technology (ICTA-UAB) will be displaying the exhibition "Simbiosi Industrial: revaloritzem els recursos sobrants" (Industrial Symbiosis: revaluing spare resources).

An ERC Advanced Grant for EVOCLIM. Candidates invited for 3 senior and 4 junior research positions

Prof. Jeroen van den Bergh from ICTA-UAB was just awarded a prestigious ERC Advanced Grant for the project “Behavioral-evolutionary analysis of climate policy: Bounded rationality, markets and social interactions” (EVOCLIM).

Unrestricted Improvements in Fishing Technology Threaten the Future of Seafood

A study conducted by ICTA-UAB researcher Eric Galbraith shows that future improvement of fishing technology poses a threat for the global fishery that could be greater than climate change.

¿Son los Pirineos una barrera real para el transporte atmosférico de polen?

Los resultados del estudio llevado a cabo por Jordina Belmonte y Concepción de Linares, investigadoras expertas en botánica de la UAB, constatan que el polen de abedul, una de las especies principales de plantas que causan alergia en Europa Central y del Norte.

Ice age thermostat prevented extreme climate cooling

During the ice ages, an unidentified regulatory mechanism prevented atmospheric CO2 concentrations from falling below a level that could have led to runaway cooling, reports a study conducted by researchers of the ICTA-UAB and published online in Nature Geoscience this week.

The New Theory of Economic “Agrowth” Contributes to the Viability of Climate Policies

 ICTA-UAB researcher Jeroen van den Bergh publishes in Nature Climate Change a study in which he proposes a new economic theory compatible with the fight against climate change.

Map Commemorating Women’s Resistance to Extractivism and Defense of Life and Territory in Latin America

A map created by researchers at the Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), the Latin-American Network of Women Defending Social and Environmental Rights and the Colombian NGO CENSAT-Agua Viva Friends of the Earth Colombia makes visible the struggles of women in Latin America against mining and in defense of life.

High levels of pollen expected this spring

Researchers at ICTA-UAB recently presented the predictions of pollen and spore levels for this spring.

European Project to Analyse the Effects of Waste Generated by Tourism on Mediterranean Islands

An European study involving the Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma e Barcelona will address and propose solutions to the effects of the increase of waste generated by tourism on Mediterranean islands during the summer season.

El ICTA-UAB volverá Locos por la Naturaleza a 27 estudiantes de bachillerato

Un total de 27 estudiantes de bachillerato participan en la tercera edición del programa Locos por la Naturaleza que ofrece el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) con la voluntad de promover el talento científico entre los jóvenes potenciando el conocimiento del medio natural y poniéndolos en contacto con los principales investigadores en la materia.

More Urban Green Needed in Barcelona to Have Positive Effects on Environmental Quality and Wellness

A PhD dissertation by Francesc Baró, from ICTA-UAB, quantifies and maps the benefits of urban and periurban green in Barcelona such as the improvement of air quality, climate change mitigation and opportunities for outdoor recreation.

New ICTA-UAB 'Welcome Guide'

The new ICTA-UAB 'Welcome Guide' it is at your disposal now. With this document, we aim to help you discover the basics of the PhD programme, ICTA-UAB’s structure, etc.

Social Relations, Success in Hunting and Good Health, Sources of Happiness for Indigenous People

Rural and indigenous people from the Global South push absolute income into the background as source of wellbeing.

Increase in motorcycles converts Barcelona into the European city with the highest number of motorbikes per inhabitant

A study by researchers of the ICTA-UAB and the UAB Department of Geography assesses the rise of motorcycles compared with the drop in cars in Barcelona in the past ten years.

More than One-Third of the Population Would Stop Economic Growth to Achieve Sustainability

A study by researchers of the Institut of Environmental Science and Technology (ICTA-UAB) assesses Spanish public opinion on economic growth, the environment and prosperity.

ICTA-UAB and ISGlobal Researchers Denounce Lack of Studies on the Harmful Health Effects of Oil Spills

A project led by ICTA-UAB, ISGlobal and the UAB Faculty of Veterinary Medicine in the Peruvian Amazon analyses the health effects of oil spills among people living close to oil extraction areas in developing countries.

Do Greener Cities Become More Unjust?

A new research project led by ICTA-UAB researcher Isabelle Anguelovski and funded by the European Union will assess the “green gentrification” process by which the creation of green urban amenities tends to attract the higher social classes and excludes the most vulnerable groups.

The ICTA-UAB Will Assess, in Collaboration with EU Staff, the Effectiveness of EU Sustainability Policies

The EU Project MAGIC (H2020) coordinated by the Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) has the goal to study and develop new strategies for a better use of science for governance.

ICTA-UAB receives María de Maeztu Excellence Award

The Institute of Environmental Science and Technology has received the award as a "María de Maeztu" Unit of Excellence 2015 from the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO).
Bojos per la NaturaInscripcions
Dates

Inscripcions: del 12 de setembre al 23 d’octubre.
Selecció de candidats: del 24 d’octubre al 13 novembre.
Entrevistes personals amb els candidats: del 14 al 26 de novembre.
Comunicació als estudiants seleccionats i instruccions per al pagament: 28 i 29 de novembre.
Comunicació als estudiants no seleccionats: 1 de desembre.
Pagament del curs: fins l'11 de desembre.

Acte d’inauguració de Bojos per la Ciència 2017: 13 de gener de 2017 a Món Sant Benet.

Procés de selecció i acceptació

El curs s’adreça a alumnes de primer de batxillerat que tinguin interès en el coneixement i l’estudi dels diferents components del medi natural i en les tècniques per a la seva conservació i gestió. En determinats casos, també es preveu que hi puguin participar estudiants de segon de batxillerat.

El procés de selecció dels alumnes serà en funció de:

 • Dades del formulari que s’ha d’emplenar.
 • Carta de motivació per part de l’alumne, explicant per què es vol apuntar al programa.
 • Estudi de l’expedient acadèmic del dos últims anys de la ESO (3r i 4rt any).
 • Carta de recomanació de dos professors.

Passos a seguir:

 1. Com a pas previ, els pares o tutors legals de l’alumne hauran d’emplenar el formulari d'alta que l'autoritza a participar en el procés de selecció. Un cop lliurat aquest formulari, i dins el termini màxim de 24 hores, es rebrà un correu electrònic amb el codi que identifica a cada candidat i que caldrà utilitzar en la tramesa de la resta de documentació.
 2. Quan s'hagi rebut el correu electrònic amb el codi, els alumnes interessats a participar en aquest curs hauran d’emplenar el formulari de sol·licitud amb les seves dades bàsiques, que s’utilitzaran en el procés de selecció.
 3. Se citarà als alumnes seleccionats per fer una entrevista presencial per valorar les aptituds i interès que mostren de cara a la realització del curs.
 4. Als alumnes acceptats a participar en el curs, se’ls demanarà que signin un document de matriculació i de compromís a assistir a totes les sessions corroborat pels seus pares o tutors legals.
Cost del programa

Preu del curs: 120 euros/alumne.

 • Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació-Catalunya-La Pedrera. Els participants abonaran únicament la quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa. Les despeses de desplaçament, corren a càrrec dels alumnes.
 • Terminis: cal fer l’ingrés o transferència fins l'11 de desembre de 2016.
 • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).
 • Quan es faci la transferència, caldrà indicar en l’apartat de concepte la dada següent: BXC1606 + nom i cognom de l'estudiant inscrit + DNI. I enviar el justificant a coneixement@fcatalunyalapedrera.com indicant el mateix concepte.

El pagament s’ha de fer efectiu un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

El programa Bojos per la Ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiant serà exclòs del programa per una raó econòmica. La Fundació Catalunya-La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació.

Per qualsevol dubte respecte el pagament, cal contactar amb coneixement@fcatalunyalapedrera.com

ICTA's Activities