ICTA-UAB launches the first master’s Degree in “Political Ecology. Degrowth and Environmental Justice”

The Institute of Environmental Science and Technology (ICTA-UAB) launches the master’s Degree in “Political Ecology.

Pioneering study analyses the effects of forests on human health

A group of volunteers have participated in an experimental study conducted by the ICTA-UAB to analyse the potential health benefits of forests.

Marine Litter on Mediterranean Beaches Triples in Summer

The Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) analyses and quantifies the waste generated by tourists in eight islands of the Mediterranean as part of the European BLUEISLANDS project.

Mapping the Urban Vitality of Barcelona

Researchers at the UAB have mapped Barcelona and and 9 surrounding towns using a new methodology based on urbanism activist Jane Jacobs' ideas on how cities should be configured to become vital spaces: 25% of the area is classified as having high vitality.

Agricultural intensification not a “blueprint” for sustainable development

Social and ecological results of increased agricultural intensification are not as positive as expected.

Tracking the battles for environmental justice: here are the world’s top 10

Today is World Environment Day. Environmental conflicts should not be seen as disruptions to smooth governance, fixable with market solutions, technology or police bullets.

Green urban planning must consider social equity criteria

Cities that do not include social equity criteria into their political strategies to make their urban environment greener and more ecological will not achieve long-term sustainability and risk creating green enclaves only for the social elite.

The ICTA-UAB alerts of a new invasive Asian beetle pest in Catalonia that kills mulberry trees

A study by researcher of the ICTA-UAB and the Department of Agriculture Víctor Sarto i Monteys has identified in the province of Barcelona the presence of a species from Asia that could spread through Europe.

More than 120 ICTA-UAB researchers addressed environmental challenges at a symposium, especially those arising from global and...

The Institut of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) organized its 1st Spring Symposium with the aim of addressing some of the main environmental and sustainability challenges.

Low-carbon energy transition requires more renewables than previously thought

A new study by ICTA-UAB analyzes the impacts on lifestyles of substituting fossil fuels for cleaner energies.

Are Farmers Who Belong to Local User Associations Better Adapted to Climate Change?

Droughts, floods and high temperatures derived from climate change are not the only threats that farmers with irrigated crops must face.

Climate Change Threatens World's Largest Seagrass Carbon Stores

Shark Bay seagrass carbon storage hotspot suffers alarming losses after a devastating marine heat wave, according to a study led by ICTA-UAB researchers.

Amazon's indigenous people hunt animals feeding in areas contaminated by oil spills

A study by the ICTA-UAB and the UAB Department of Animal Health and Anatomy demonstrates that the main species hunted by the indigenous popoulations of the Peruvian Amazon ingest water and soil contaminated with hidrocarbons and heavy metals.

The new Planttes app warns of allergy risks in different urban areas

The Planttes application is a citizen science project which aims to encourage people to identify and locate on a map the existence of allergy-causing plants and indicate their phenological state.

New Project to Link Extreme Weather Events, Atmospheric Biodiversity and Human Health

A new ICTA-UAB project led by researcher Jordina Belmonte will study the effects of extreme meteorological events on the biological biodiversity present in the atmosphere in order to predict changes in the environment and possible affectations on human health.

ICTA-UAB’s success: five ERC grants in two years

The Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) has been awarded five European Research Council (ERC) grants in two years, which is about ten per cent of all ERC grants arriving in Catalonia over the period from the end of 2015 to the end of 2017.

Scientists Alert of Swift Degradation of Marine Ecosystems and Grave Consequences for the Planet

A book edited by researchers from the ICTA-UAB, the UB, the CNRS and the IEO addresses the concept of "animal forest" and highlights the importance of the role seas and oceans have in combating climate change.

New ICTA-UAB 'Welcome Guide'

The new ICTA-UAB 'Welcome Guide' it is at your disposal now. With this document, we aim to help you discover the basics of the PhD programme, ICTA-UAB’s structure, etc.
Bojos per la ciència-NaturaInscripcions
Dates

Inscripcions: del 12 de setembre al 30 d’octubre.
Selecció de candidats: del 31 d’octubre al 5 de novembre.
Entrevistes personals amb els candidats: fins el 18 de novembre.
Comunicació als estudiants seleccionats i instruccions per al pagament: del 27 al 30 de novembre.
Comunicació als estudiants no seleccionats: 1 de desembre.
Pagament del curs: fins l'11 de desembre.

Acte d’inauguració de Bojos per la ciència 2018: 12 de gener de 2018 a Món Sant Benet. Si us plau, reserveu-vos aquesta data a l’agenda, comptem amb vosaltres.

Procés de selecció i acceptació

El curs s’adreça a alumnes de primer de batxillerat que tinguin interès en el coneixement i l’estudi dels diferents components del medi natural i en les tècniques per a la seva conservació i gestió. En determinats casos, també es preveu que hi puguin participar estudiants de segon de batxillerat.

El procés de selecció dels alumnes serà en funció de:

  • Dades del formulari que s’ha d’emplenar.
  • Carta de motivació per part de l’alumne, explicant per què es vol apuntar al programa.
  • Estudi de l’expedient acadèmic del dos últims anys de la ESO (3r i 4rt any).
  • Carta de recomanació de dos professors.

Passos a seguir:

  1. Com a pas previ, els pares o tutors legals de l’alumne hauran d’emplenar el formulari d'alta que l'autoritza a participar en el procés de selecció. Un cop lliurat aquest formulari, i dins el termini màxim de 24 hores, es rebrà un correu electrònic amb el codi que identifica a cada candidat i que caldrà utilitzar en la tramesa de la resta de documentació.
  2. Quan s'hagi rebut el correu electrònic amb el codi, els alumnes interessats a participar en aquest curs hauran d’emplenar el formulari de sol·licitud amb les seves dades bàsiques, que s’utilitzaran en el procés de selecció.
  3. Se citarà als alumnes seleccionats per fer una entrevista presencial per valorar les aptituds i interès que mostren de cara a la realització del curs.
  4. Als alumnes acceptats a participar en el curs, se’ls demanarà que signin un document de matriculació i de compromís a assistir a totes les sessions corroborat pels seus pares o tutors legals.
Cost del programa

Preu del curs: 150 euros/alumne.

  • Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació Catalunya-La Pedrera. Els participants abonaran únicament la quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa. Les despeses de desplaçament, corren a càrrec dels alumnes.

El pagament s’ha de fer efectiu un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiant serà exclòs del programa per una raó econòmica. La Fundació Catalunya-La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació.

Per qualsevol dubte respecte el pagament, cal contactar amb coneixement@fcatalunyalapedrera.com

ICTA's Activities
There isn't any events registered