La Fundación Bancaria ”la Caixa”, el ICTA-UAB y el CREAF presentan el estudio pionero Bosques sanos para una sociedad saludable

• Àngel Font, director corporativo de Investigación y Estrategia de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Martí Boada, profesor e investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB).

Blockadia map by ICTA-UAB reveals global scale of anti-fossil fuel movement

A new interactive map by researchers of the Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autonoma de Barcelona (ICTA-UAB) reveals the worldwide impact of resistance direct actions by people putting their own bodies in the way of fossil fuel projects.

The ICTA-UAB participates in the 100xCiencia.2 meeting in Alicante

The encounter, which is focused on the transfer of knowledge and technology, brings together representatives of 40 centres and research units “Severo Ochoa” and “María de Maeztu”, respectively.

Launch of the Alliance of Severo Ochoa Centres and Maria de Maeztu Units of Excellence

​ The Secretary of State for R&D+i, Carmen Vela, chaired the kickoff meeting of the new Severo Ochoa and Maria Maeztu Alliance of Excellence.

Green gentrification can limit the favourable effects of green areas on health

A scientific research conducted by ICTA-UAB and IMIM suggests that more socially disadvantaged neighbours do not benefit equally from the effects newly created green areas have on health.

Oil contamination in the Amazon modifies chemical composition of rivers

A scientific study by the ICTA-UAB and ISS-EUR quantifies the environmental impact of oil extraction activities and contamination in headwaters of the Amazon.

ICTA-UAB researchers alert that oil palm plantations produce infertility in tropical lands

Oil palm plantations are replacing 40% of tropical forests and 32% of basic grain crops, according to an ICTA-UAB research conducted in Guatemala.

ICTA-UAB to study the sustainable use of soil and natural resources in the framework of the COUPLED program

The Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) will be awarded half a million euros in the framework of the COUPLED program, a European innovating training network.

UAB scientists and citizens can identify Barcelona's allergy-causing plants with the new Plant*tes app

The UAB Point of Information on Aerobiology (PIA) presented its new Plant*tes app in Barcelona as part of the BArcelona City Council's project entitled "Ciència Ciutadana als barris".

EJAtlas Includes 2,100 Case Studies on Socio-Environmental Conflicts Around the World

The Environmental Justice Atlas (EJAtlas), created by researchers of the Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), currently includes 2,100 cases of ecological distribution conflicts identified in different parts of the world.

Unrestricted Improvements in Fishing Technology Threaten the Future of Seafood

A study conducted by ICTA-UAB researcher Eric Galbraith shows that future improvement of fishing technology poses a threat for the global fishery that could be greater than climate change.

Ice age thermostat prevented extreme climate cooling

During the ice ages, an unidentified regulatory mechanism prevented atmospheric CO2 concentrations from falling below a level that could have led to runaway cooling, reports a study conducted by researchers of the ICTA-UAB and published online in Nature Geoscience this week.

The New Theory of Economic “Agrowth” Contributes to the Viability of Climate Policies

 ICTA-UAB researcher Jeroen van den Bergh publishes in Nature Climate Change a study in which he proposes a new economic theory compatible with the fight against climate change.

European Project to Analyse the Effects of Waste Generated by Tourism on Mediterranean Islands

An European study involving the Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma e Barcelona will address and propose solutions to the effects of the increase of waste generated by tourism on Mediterranean islands during the summer season.

New ICTA-UAB 'Welcome Guide'

The new ICTA-UAB 'Welcome Guide' it is at your disposal now. With this document, we aim to help you discover the basics of the PhD programme, ICTA-UAB’s structure, etc.

Social Relations, Success in Hunting and Good Health, Sources of Happiness for Indigenous People

Rural and indigenous people from the Global South push absolute income into the background as source of wellbeing.
Esdeveniments
Xerrada: "La infraestructura verda en el context europeu" a càrrec de Francesc Baró

Date: 2017-06-27

Xerrada: "La infraestructura verda en el context europeu"

A càrrec de Francesc Baró, investigador ICTA-UAB

En el marc de "Donem pas al verd: Jornada Infraestructura Verda Urbana"


Data: Dimarts, 27 de Juny de 2017
Hora: 12.45 a 13.15h
Lloc: UPF- Campus de la Ciutadella (c/ Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona)


Programa complet de la Jornada aquí

Parlem d’infraestructura verda urbana quan ens referim al conjunt d’espais verds, espais naturals, espais fluvials, espais litorals, zones agrícoles, boscos, parcs, jardins, horts, carrers arbrats, vegetació a la via pública, basses, solars, cobertes verdes, vegetació en balcons i terrasses, etc. que trobem a la ciutat. Són espais tant públics com privats i ens ofereixen multitud de serveis o beneficis ecosistèmics o socioambientals.

Els beneficis que aporta la infraestructura verda a la ciutadania són múltiples: millora el benestar físic i psíquic, proporciona contacte i interacció amb la natura, millora l’habitabilitat i esponja la ciutat, serveix d’adaptació davant els efectes del canvi climàtic, millora la qualitat de l’aire, disminueix la contaminació acústica, regula les temperatures, garanteix la presència de natura a la ciutat, cosa que afavoreix la riquesa d’espècies i hàbitats...

Reconèixer el verd com a infraestructura verda de la ciutat significa treballar en el seu impuls per incrementar-ne la superfície, de manera que es beneficiïn principalment els barris menys dotats per garantir una distribució equitativa dels serveis i beneficis que aporta. També significa, per exemple, incrementar el verd en espais que fins ara no es plantejaven com a tals, com les Superilles.

En aquest procés pren protagonisme la naturalització i la millora dels espais verds ja existents per transformar-los en un hàbitat més favorable als processos naturals i a l’entrada espontània de flora i fauna, i la corresponsabilitat en la cura de la natura, per exemple amb actuacions en l’àmbit ciutadà que contribueixin a enverdir la ciutat, com les cobertes i els murs verds, o els mateixos balcons.

Tot plegat, amb l’objectiu d’un canvi de model, no només en la gestió de la natura urbana, sinó també de la mateixa ciutat. Es pretén que la infraestructura verda tingui molt més protagonisme, i esdevingui un element central d’altres polítiques urbanes sobre les quals el verd pot tenir incidència com l’urbanisme, la mobilitat, la salut pública, la sostenibilitat, els drets socials o la cultura.

Objectius de la sessió
Impulsar el concepte d’infraestructura verda a les nostres ciutats, i la seva aplicació a la gestió i increment del verd i de la biodiversitat. Donar a conèixer els treballs que han dut a terme ambdues institucions organitzadores sobre la gestió i conservació de la infraestructura verda.

A qui va dirigit
Tècnics de les administracions públiques, col·legis professionals, centres d’investigació, universitats, entitats i ciutadania en general.

ICTA's Activities