Per què els ambientalistes mengen carn?

Un estudi de l'ICTA-UAB analitza els motius pels quals científics conscienciats amb el medi ambient no renuncien al consum de carn, causant d'importants impactes ambientals al planeta.

La gestió del verd urbà permet incrementar la presència d’ocells a les ciutats

Incrementar la biodiversitat del verd urbà permetria augmentar la presència d’aus passeriformes a les ciutats mediterrànies, segons un estudi científic realitzat per investigadors de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) que analitza quines estratègies cal implementar sobre la vegetació urbana per aconseguir “naturalitzar” les ciutats afavorint l’entrada de flora i fauna.

El riu Ebre aboca anualment 2.200 milions de microplàstics al Mar Mediterrani

Un estudi de l'ICTA-UAB analitza la distribució i concentració de microplàstics procedents d'un dels principals rius de la Mediterrània occidental.

Un projecte europeu ofereix ajuda per crear hivernacles a cobertes

L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha obert una convocatòria que pretén donar suport a nous projectes d'hivernacles en cobertes, en el marc del Projecte GROOF.

L’ICTA-UAB participa al projecte que habilitarà 10 escoles de Barcelona com a refugis climàtics

L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Bracelona (ICTA-UAB) és una de les institucions impulsores d’un projecte que habilitarà 10 escoles de Barcelona com a refugis climàtics per disminuir l’impacte de les altes temperatures de l’estiu.

L'escalfament de l’oceà podria portar a un 17% menys de biomassa d'espècies marines a nivell global, a finals de segle

El canvi climàtic afectarà la distribució i abundància de la vida marina, però la magnitud total d'aquests canvis ha estat difícil de predir, fins ara, a causa de les limitacions dels models d'ecosistemes individuals utilitzats per a tals pronòstics.

Un estudi desestima les polítiques de creixement verd per fer front a l'emergència ecològica

Investigadors de l'ICTA-UAB i de la Goldsmiths University of London indiquen que la reducció d'emissions només és compatible amb un menor creixement o amb el decreixement econòmic.

Solucions transfrontereres al problema de les males herbes

Les espècies de males herbes continuen estenent-se i els costos per gestionar aquest problema segueixen augmentant tot i la implementació de millors pràctiques de maneig i l'esforç del personal de recerca i d'extensió que les promou entre els administradors de les terres.

Els espais verds urbans no beneficien la salut de tots

La creació de parcs i zones verdes en els nuclis urbans té efectes positius en la salut dels seus residents, de manera general.

L'investigador de l’ICTA-UAB Antoni Rosell-Melé obté una ERC Advanced Grant

L'investigador de ICTA-UAB Antoni Rosell-Melé ha estat guardonat amb un projecte "Advanced Grant" (AdvGr) del Consell Europeu de Recerca (ERC) per desenvolupar el projecte científic "Nou enfocament geoquímic per reconstruir la dinàmica paleo-atmosfèrica tropical" (PALADYN).

L'agricultura urbana en terrats permet produir aliments sans, frescos i sostenibles

La implementació d'horts urbans als terrats dels edificis permetria produir aliments agrícoles frescos, sans i sostenibles per garantir la sobirania alimentària de les ciutats, cada vegada més poblades.

El coneixement indígena, clau per a l'èxit en la restauració d’ecosistemes

Els projectes de restauració ecològica que involucren les comunitats indígenes i locals de manera activa tenen resultats més exitosos.

Els canvis futurs en el benestar humà dependran més de factors socials que de factors econòmics

Els canvis en la percepció del benestar personal que es produiran en les properes tres dècades a nivell global, dependran en major mesura de factors socials que d'aspectes macroeconòmics.

Èxit a l'ICTA-UAB: sis beques ERC en 3 anys

L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha rebut sis ajuts del Consell Europeu de Recerca (ERC) en tres anys, durant el període comprès entre finals del 2015 i finals del 2018. Cadascun d’aquests projectes (dotats d’entre 1.

El transport aeri, principal font de contaminació del turisme a Barcelona

Cada visitant de la ciutat de Barcelona produeix al dia una emissió de 96,9 kg CO2 eq, el que suposa una petjada de carboni equivalent a conduir un cotxe 410 quilòmetres sense parar.
Notícies
La transició a una economia baixa en carboni requerirà més recursos renovables del que es creia

Data: 2018-05-04

Transición economía baja en carbono

 

Un estudi de l'ICTA-UAB analitza les conseqüències en els estils de vida que tindrà la substitució dels combustibles fòssils per energies renovables.

Amb l'ús d'energies renovables previst, les societats disposarien d'entre un 24 i 31% menys d'energia neta per càpita.

La transició a una societat d'energia baixa en carboni requerirà una major quantitat de recursos renovables del que es pensava si es volen mantenir els actuals nivells de consum d'energia per càpita i els estils de vida. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi dut a terme pels investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), Lewis King i Jeroen van den Bergh, publicat recentment a la revista Nature Energy.

Després de l'Acord de París 2015, s'han presentat diversos escenaris de transició energètica global. Si bé aquests tendeixen a analitzar-se en termes d'energia bruta, els investigadors consideren que per calcular les necessitats d'energia cal distingir entre energia bruta (energia total generada) i energia neta (l'energia generada menys l'energia invertida per produir-la). Especialment rellevant és el concepte de 'Retorn de la Inversió en Energia' (EROI) que fa referència a la quantitat d'energia útil produïda per cada unitat d'energia invertida en el procés d'obtenció d'aquesta energia. Com més baix sigui el EROI d'una font d'energia, més energia d'entrada es requereix per produir l'energia de sortida, el que resulta en una menor energia neta disponible per al consum. Segons precisen els autors, el carbó i la hidroelectricitat tenen EROI alts; l'energia nuclear, el petroli i el gas, un EROI mig, i l'energia solar i eòlica un EROI de mig a baix.

El nivell mitjà de EROI de l'energia és important per a les economies, el benestar i els estils de vida de la societat. Un cop satisfetes les necessitats d'energia per al consum bàsic com aliments i aigua, les economies amb una energia de EROI baix disposarien de menys de la meitat d'energia neta que les de EROI alt i, per tant, podrien destinar menys energia al consum i la producció de béns i serveis "no essencials". Això tindria implicacions significatives en els estils de vida de la societat i limitaria la seva capacitat d'invertir energia per aconseguir un creixement econòmic futur.

Per això, davant d'un escenari futur basat en les energies renovables (i de EROI més baix), els investigadors indiquen que és probable que l'energia neta per càpita disminueixi entre un 24% i un 31% respecte als nivells de 2014, a menys que es realitzin inversions substancials en eficiència energètica.

"Per mantenir l'energia neta per càpita en els nivells actuals, les fonts d'energia renovable haurien de créixer a una taxa dues o tres vegades major a la de les projeccions actuals", explica King. Els resultats indiquen també una priorització en l'eliminació gradual dels combustibles fòssils, és a dir, primer el carbó, després el petroli i finalment el gas. Això es podria aconseguir mitjançant la implementació del preu de carboni, el que dissuadiria l'ús de carbó més que el petroli, i el petroli més que el gas.

Per millorar els estils de vida, els països amb baix EROI tenen tres opcions: augmentar la producció bruta d'energia, millorar l'eficiència energètica en producció i consum de béns i serveis, o millorar el EROI mitjana considerablement a través de millores tecnològiques i d'inversió en fonts d'energia amb major EROI. "El desafiament d'una transició ràpida cap a una energia baixa en carboni és per tant doble: mantenir-se dins del "pressupost de carboni" associat als objectius de canvi climàtic acordats (escalfament global per sota dels 2º C) mentre es continua generant la energia neta necessària per a una societat global ", comenta van den Bergh.

King i van den Bergh han desenvolupat un model EROI dinàmic per analitzar l'energia neta subministrada a la societat, considerant tant els costos operatius (de manteniment) com els d'inversió. Així mateix, proposen la creació d'un indicador de "Rendiment Energètic sobre el Carboni" (EROC), una mesura de l'energia neta per tona de CO2 (tCO2), per ajudar a maximitzar l'energia neta potencial del pressupost de carboni consistent en l'objectiu de 2º C. Això permetria la comparació del rendiment de diferents fonts d'energia sota la restricció de l'objectiu climàtic. Segons aquest nou indicador EROC, el petroli d'esquist i les sorres de quitrà són una molt mala elecció en termes de riscos climàtics, mentre que el gas natural amb CAC (captura i emmagatzematge de carboni) obté millors resultats, molt millor que el carbó amb CAC, i rendeix més de 10 vegades millor que el petroli d'esquist i les sorres de quitrà.

Més informació:
King, L.C., and van den Bergh J.C.J.M.  (2018). “Implications of net energy-return-on-investment for a low-carbon energy transition.” Nature Energy 3(4): 334-340 
(https://www-nature-com.vu-nl.idm.oclc.org/articles/s41560-018-0116-1).

Activitats ICTA